Câu chuyện

Mỗi người chỉ được phép mang thai hộ một lần

Bộ Y tế cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ người mang thai hộ bằng cách lưu thông tin người mang thai hộ trên máy tính và kết nối dữ liệu với các trung tâm khác. Khi người mang thai hộ đã đăng ký làm tại trung tâm này mà sang trung tâm khác đăng ký thì sẽ không được làm nữa vì họ đã có trong danh sách đăng ký làm trước đó. 

Bộ Y tế cũng đề xuất 2 phương án trong việc cho phép các bệnh viện thực hiện mang thai hộ. Phương án 1, dự kiến cho phép 3 bệnh viện được thực hiện mang thai hộ là Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Phương án 2, các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện mang thai hộ là cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, rất đồng tình với việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Việc mang thai hộ được làm trên con người nên tính thận trọng rất cần thiết. Cần giao cho cơ sở tin tưởng nhất về uy tín và chuyên môn thực hiện. Đơn vị nào không được giao mà làm là phạm luật.

Nhiều khả năng Bộ Y tế chọn phương án 1, vì hiện nay nhu cầu mang thai hộ không nhiều, việc tập trung kỹ thuật này vào một số bệnh viện đầu ngành sẽ tránh tình trạng mang thai hộ tràn lan, biến tướng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. 

Để thực hiện kỹ thuật này, các bệnh viện đạt tiêu chuẩn cũng phải có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ để thực hiện đề nghị mang thai hộ. Nếu có nghi ngờ thì yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan hoặc phỏng vấn trực tiếp...

Thông báo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
VOV
Quốc hội với cử tri cả nước
VTV
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang